Att bli serietecknare

De som blir serietecknare brukar ofta vara de som har idéer och något att berätta. Det handlar alltså inte i första hand om tecknandet. Man behöver inte nödvändigtvis vara duktig på att rita, även om det är en fördel. Att skissa och rita kan man lära sig precis som allt Fortsätt läsa

Manga och tecknade serier

Ordet manga populariserades av den japanska konstnären Hokusai under Edo-perioden dock är det inte han som uppfann själva mangan. Ordet består av två kinesiska tecken 漫画. Den första beskriver något “vagt”, “icke-precision” och det andra tecknet översätts till “bild”. Uttrycket “manga” användes speciellt för karikatyrer. Tecknen har varit närvarande i Fortsätt läsa

Tecknade serier i världen

Teckningar var i början endast avsedda att innehålla ett politiskt eller socialt budskap. De redaktionella tecknen kom fram för första gången under den protestantiska reformationen i Tyskland i början av 1500-talet. För att sprida sina idéer till personer med lässvårigheter så lät Martin Luther, ledare för reformationen, ta hjälp av Fortsätt läsa