Tecknade serier i världen

Teckningar var i början endast avsedda att innehålla ett politiskt eller socialt budskap. De redaktionella tecknen kom fram för första gången under den protestantiska reformationen i Tyskland i början av 1500-talet. För att sprida sina idéer till personer med lässvårigheter så lät Martin Luther, ledare för reformationen, ta hjälp av Fortsätt läsa