Manga och tecknade serier

Ordet manga populariserades av den japanska konstnären Hokusai under Edo-perioden dock är det inte han som uppfann själva mangan. Ordet består av två kinesiska tecken 漫画. Den första beskriver något “vagt”, “icke-precision” och det andra tecknet översätts till “bild”. Uttrycket “manga” användes speciellt för karikatyrer. Tecknen har varit närvarande i Fortsätt läsa