Akvarell för nybörjare

innan en konstnär verkligen bemästrar tekniken. Det finns några saker att ha i åtanke när man börjar skapa konst med det här färgmaterialet, främst att det tar tid och hårt arbete. Som nybörjare tenderar man att bli avskräckt från tekniken när det visar sig vara svårt att hantera. Det bör dock inte hindra nybörjare från att använda denna unika metod eftersom ansträngningen kommer att vara värt det i slutändan. Akvarellmålning är en typ av målarteknik där vattenlöslig färg appliceras på ett tjockt papper som absorberar vätskan. Helst ska pappret vara tjockt och inte för tunt för annars blir det inte ett bra resultat. För att undvika att pappret blir fullt med bubblor eller ojämnt vore det gynnsamt att först spänna upp ytan, exempelvis genom att tejpa varje hörn. Ett annat alternativ som möjligtvis inte stökar till lika mycket är att använda sig av ett akvarellblock, där sidorna är redan fastklistrade. Akvarellblock är mer flyttbar och dessutom är mer enklare för nybörjare att öva på.

Det finns flera olika typer av akvarellfärg att välja mellan, vissa är fasta och andra är mer flytande. Ett annat alternativ för nybörjare är akvarellpennor som kan vara enklare att kontrollera. Allt som krävs att tillägga vatten med hjälp av en pensel och därefter upplöses färgen. För övrigt finns det att köpa akvarellfärg i kakor och koppar. Denna typ av färgmaterial kan producera många färgkombinationer och det finns verkligen en möjlighet att experimentera med olika kulörer. Ett annat redskap som är väldigt praktiskt när man använder akvarellfärg är penslar, detta gör det möjligt för konstnären att leda färgen i de riktningar de vill ha den.  Det kan vara bra att använda en rund pensel som är spetsig överst eller en platt för att få det bästa resultatet. Det är också viktigt att ha en behållare av något slag med vatten, där man kan regelbundet göra rent penseln mellan färgbyten.

Olika tekniker

Att använda akvarell är en teknik där man arbetar i lager, lägger man till mer vatten blir färgen mer transparentare. Färgens intensitet minskas något när mer vatten appliceras, det är därmed en konstform kan behöva en balans mellan transparensen och den tydliga intensiteten från färgarna. Det finns två huvudsakliga tekniker, nämligen att man lägger blöt färg på antingen genomdränkt eller tort papper. När man tillämpar våt färg på fuktigt papper blandas färgerna och det kan skapa riktigt vacker konst. Det andra alternativet är när våt färg appliceras på torrt papper och pappret absorberar då fuktigheten snabbare.  Likt den andra tekniken, kan denna även producera många imponerande konstverk. På grund av den korta torkperioden kan det mer vara gynnsamt att då förberedda motivet i förväg innan man börjar för att minimera antalet misstag som kan uppstå. Genom denna metod är det möjligt att skapa allt från realism till abstrakta bilder. Allt som behövs är engagemang, en passion för konst och en akvarell för att komma igång.

Relaterade inlägg