Manga och tecknade serier

Ordet manga populariserades av den japanska konstnären Hokusai under Edo-perioden dock är det inte han som uppfann själva mangan. Ordet består av två kinesiska tecken 漫画. Den första beskriver något “vagt”, “icke-precision” och det andra tecknet översätts till “bild”. Uttrycket “manga” användes speciellt för karikatyrer. Tecknen har varit närvarande i Fortsätt läsa

Tecknade serier i världen

Teckningar var i början endast avsedda att innehålla ett politiskt eller socialt budskap. De redaktionella tecknen kom fram för första gången under den protestantiska reformationen i Tyskland i början av 1500-talet. För att sprida sina idéer till personer med lässvårigheter så lät Martin Luther, ledare för reformationen, ta hjälp av Fortsätt läsa