Lär dig skissa

Alla kan lära sig teckna. Många tror att det bara är somliga förunnat att ha den konstnärliga talangen att kunna rita och måla, men sanningen är att det som mycket annat är frågan om övning. Anledningen till att många avfärdar teckning och målning som något de inte kan är att de förväntar sig kunna det på första eller andra försöket. De inser inte att den som är duktig på teckning är duktig just för att han eller hon har ägnat så mycket tid åt att teckna.

Hur börjar man?

Finns det någon strategi eller några knep för att kunna lära sig att skissa? Ett sätt är att prova rita ett självporträtt för att se var man är. Sätt dig framför spegeln med teckningsblock och blyertspenna. Titta på dig själv först och försök verkligen att se huvudformen, proportionerna och dina ansiktsdrag. Sedan börjar du att skissa upp ditt ansikte. Det kan verka som en utmaning, men är mest som en test för dig själv som du inte behöver visa för någon annan. Att däremot rita sådant som du redan kan är ingen utmaning och säger heller inte så mycket om vilken nivå du är på. Det är bättre att testa sig med en liten utmaning som tar en stund. Vill du inte skissa dig själv, så kan du rita av en kompis eller utgå från ett foto. Rita som du vill, med eller utan skuggningar, men se till att det blir ordentligt och fyller upp en A4.

Proportioner

Att skissa handlar nämligen om att se proportioner. Huvudets storlek i förhållande till resten av ansiktet, avståndet mellan ögonen, mellan ögon och haka samt näsa och mun. Vid krokiteckning tittar man på kroppens anatomi och proportioner. Det är alltså sådant som går att räkna ut och det behövs ingen linjal. Det räcker att hålla upp blyertspennan, måtta och jämföra med den. Hur stort är ögat i förhållande till ansiktsbredden, t ex? Det är mer matematik och geometri än man som nybörjare kanske tror. Just därför går det att lära sig att skissa genom kunskap och övning. Man tar inte bara pennan och tror att det ska gå av sig självt, utan man behöver studera sitt objekt först. Vid abstrakt målning blir det mer en fråga om fantasi, men när man ritar av någon eller något så tittar man ingående och beräknande på den/det man ska avbilda.

Konkreta tips

Beroende på vad man ska skissa kan man på ett enkelt sätt utgå ifrån cirklar och ovaler. Är det ett hus eller stadssilhuett utgår man ifrån fyrkanter och trekanter. Börja inledningsvis med de stora cirklarna/ovalerna eller fyrkanterna och försök därefter att se övriga delar som går att sammanfattas i runda eller kantiga former. Sedan övergår man till att rita dit detaljer som ögon (som ju är ovaler), irisen i ögat eller kanske öronen på en katt. I all enkelhet kan man köpa en bok om hur man lär sig rita och de är ofta inriktade på något specifikt objekt, t ex hundar, hästar eller människor. Det finns också mängder av kurser på Internet med bra guider och bilder för hur man stegvis går tillväga. En del är även upplagda som små videoguider. Moderskeppet har många online-kurser i både teckning och annat kreativa områden.

Relaterade inlägg