Manga och tecknade serier

Ordet manga populariserades av den japanska konstnären Hokusai under Edo-perioden dock är det inte han som uppfann själva mangan. Ordet består av två kinesiska tecken 漫画. Den första beskriver något “vagt”, “icke-precision” och det andra tecknet översätts till “bild”. Uttrycket “manga” användes speciellt för karikatyrer. Tecknen har varit närvarande i Japan sedan medeltiden, men man kan inte definiera någon karikatyr som manga. Manga är sekvenserade ritningar, som amerikanska serier. De första sådana rullarna, där man finner att kombinera ritningar med text för att berätta en historia, har egentligen dykt upp i medeltida Japan. Det var inte fören i slutet av 1800-talet som de populära manga-serierna kom till. Manga var då i form av böcker som använde sig av illustreringar och lite text och var mestadels riktade till vuxna människor och inte barn.

Dessa volymer kallades kibyōshi och inkluderar ett extremt brett spektrum av ämnen och genrer som humor, drama, fantasi eller till och med pornografi. Dessa volymer var extremt populära, men på grund av den censur som den japanska regeringen ålagts försvann kibyōshi. Även om det finns många likheter mellan kibyōshi och manga, anses de första arbetena inte vara den enda föregångaren till mangan. En mer direkt förfader till moderna mangor är amerikanska serier. I början av 1900-talet började japanska konstnärer bli influerade av två västerländska uppfinningar, nämligen boken och “filmbilden”. Den redan kända formen av linjära berättelser och ballonger för dialoger erbjöd japanerna en mycket tillgänglig struktur för produktion. Bland de första japanerna att producera sådana serier var Rakiten Kitazawa och Ippei Okamoto. Deras arbete har hjälpt till att utveckla den moderna formen av manga. Redan år 1914 upplevde japanska konstnärer “motion pictures”. Japans första stora framgång var Momotaros animerade film “Momotaro” av Kitayama Seitaro år 1918. Animationsindustrin utvecklas mycket långsamt i Japan, men i 1932 är kortfilmen “Chikara To Onna No Yononaka” den första animerade dialogen på japanska.

Tecknade serier

De första sådana publikationer började dyka upp under de senaste två decennierna av artonhundratalet. Först, 1881, “Mon Journal” av Louis Hachette, följt av andra titlar, tills “Christophe La Famille Cornouillet” publicerades i “Le Petit Francais illustre” (1899) betraktas idag som initiativtagare för tecknade serier i Frankrike och som gjorde periodiska publikationer ett privilegierat stöd för denna nya konst. De första åren av det tjugonde århundradet ger Hexagon en lavin av illustrerade publikationer för barn och inte bara. Särskilt de fem bröderna i Offenstadt är ansvariga för frisläppandet av många titlar och blir de viktigaste förlagen på ett decennium. Långsamt började modebilderna för de illustrerade dagböckerna för ungdomar ta över Europa.

I England visas den första remsan år 1919, i “Daily Mirror”, “Corriere della sera” ger ett illustrerat barntillägg till Italien (“Corriere dei piccoli” 1908), och i Spanien har Charlot-karaktären en egen tidning som startade år 1916. Den nya konsten spred sig blygsamt på den gamla kontinenten, i Belgien, Nederländerna, de norra länderna och även i det unga sovjetiska Ryssland. På senare tid är några av de mest populära tecknade serierna de av tidningarna Comics. Inom dessa inkluderas både DC Comics och Marvel Comics. Dessa finns både som serietidningar sedan många år tillbaka men även som tecknade serier och även filmer sedan nyligen.

Relaterade inlägg